Focusul proiectului

Obiectivul central al proiectului este dezvoltarea competitivității în regiunea transfrontalieră și creșterii economice prin colaborare pentru inovare în domeniul cancerului pulmonar.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, proiectul își propune:

  • Integrarea și consolidarea capacităților clinice regionale într-o rețea de excelență pentru diagnosticul clinic și gestionarea cancerului pulmonar,
  • Cunoștințe uniforme – anulează decalajul practic într-un diagnostic profund și management al cancerului pulmonar prin consolidarea capacităților axate pe multidisciplinarea și integrarea în cercetare, dezvoltare și practică medicală.
  • Introducerea celor mai noi și moderne tehnologii cu scopul diagnosticării corecte și complete a entităților de cancer pulmonar, utilizând infrastructura existentă furnizată de ambii parteneri.
  • Validarea încrucișată a tehnicilor de diagnostic pentru a pune la dispoziția ambilor parteneri un instrument de lucru fiabil pentru diagnosticul cancerului pulmonar, precum și pentru documentarea evoluției bolii.

Toate acestea converg către principalele priorități ale programului care, în esență, se traduc prin accesul la terapiile țintite de ultimă generație (inhibitori EGFR), urmărirea aprofundată a progresiei bolii cu schimbarea rapidă a tratamentului, care are ca rezultat supraviețuirea generală mai bună, cu o calitate mai bună a vieții.

Află mai multe despre proiectul LUNGNEX