Plan de activități

A1. Întâlniri bilaterale între echipele de cercetare din Iași și Chișinău

Beneficiarul principal a organizat două întâlniri bilaterale la Chișinău pentru analiza principalelor provocări privind integrarea și consolidarea capacităților clinice regionale într-o rețea de excelență și, totodată, pentru dezvoltarea unui mecanism de consultare a părților interesate. A fost dezvoltată o metodologie de tip focus-grup, ca instrument de colectare a contribuțiilor părtilor interesate.

A2. Ateliere de evaluare organizate de fiecare partener, cu părțile interesate în domeniul sănătății și al cercetării cancerului pulmonar.

Au fost organizate sesiuni de focus grup și au fost colectate datele necesare. Echipele partenerilor au elaborat un raport de evaluare inter pares pe baza informațiilor colectate de la părțile interesate.

A3. Întâlnire de lucru comună pentru analiza feedback-ului părților interesate și proiectarea planului de acțiune.

În a treia etapă a fost organizată o reuniune de lucru comună la Iași pentru a analiza raportul de evaluare inter pares și a stabili măsurile și direcțiile planului de acțiune. Au fost create echipe comune și s-a conceput un plan strategic de acțiune pentru dezvoltarea unei rețele integrate de cercetare a cancerului pulmonar care va îmbunătăți condițiile de inovare în domeniu.

Află mai multe despre proiectul LUNGNEX