LUNGNEX-RD

Inovare în domeniul cancerului pulmonar

Câteva cuvinte despre LUNGNEX

Nume proiect: "Rețeaua de excelență pentru diagnostic și cercetare în bolile cancerului pulmonar”, cod proiect 2SOFT/1.2/207, acronim LUNGNEX-RD

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 (ROMD), prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI)

Informații proiectInformații proiect
a-few-words-abou-esei-biomed
 

LUNGNEX

Acest proiect va îmbunătăți serviciile de sănătate prin utilizarea rezultatelor cercetării, dezvoltarea unei rețele de cercetare conectate la sistemul educațional și aplicații clinice, implicarea tehnologiilor de sănătate și a industriilor farmaceutice.

 

ROMD

Proiect finanțat în cadrul Programului ROMD 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI)

 

Organizator

Institutul Regional de Oncologie Iași, România

 
 

Obiective

O1. Primul obiectiv al proiectului este dezvoltarea competitivității în regiunea transfrontalieră și creșterii economice prin colaborare pentru inovare în domeniul cancerului pulmonar.
O2. Al doilea obiectiv al proiectului este implementarea unui sistem de management al calității integrat cu standardele europene pentru cercetare și practica clinică în cancerul pulmonar.
O3. Acest proiect va îmbunătăți serviciile de sănătate prin utilizarea rezultatelor cercetării, dezvoltarea unei rețele de cercetare conectate la sistemul educațional și aplicații clinice, implicarea tehnologiilor de sănătate și a industriilor farmaceutice.
Toate obiectiveleToate obiectivele

Principalii actori locali implicați în faza de pregătire a proiectului au fost

20
Cercetători Biologie moleculară
20
Medici
4
Grupuri de cercetare

„Această publicație a fost realizată cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a Institutului Regional de Oncologie Iași"