Obiectivele proiectului

Primul obiectiv al proiectului este dezvoltarea competitivității în regiunea transfrontalieră și creșterii economice prin colaborare pentru inovare în domeniul cancerului pulmonar.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, proiectul își propune:

 • Integrarea și consolidarea capacităților clinice regionale într-o rețea de excelență pentru diagnosticul clinic și gestionarea cancerului pulmonar
 • Cunoștințe uniforme – anulează decalajul practic într-un diagnostic profund și management al cancerului pulmonar prin consolidarea capacităților axate pe multidisciplinarea și integrarea în cercetare, dezvoltare și practică medicală.
 • Introducerea celor mai noi și moderne tehnologii cu scopul diagnosticării corecte și complete a entităților de cancer pulmonar, utilizând infrastructura existentă furnizată de ambii parteneri.
 • Validarea încrucișată a tehnicilor de diagnostic pentru a pune la dispoziția ambilor parteneri un instrument de lucru fiabil pentru diagnosticul cancerului pulmonar, precum și pentru documentarea evoluției bolii.

Al doilea obiectiv al proiectului este implementarea unui sistem de management al calității integrat cu standardele europene pentru cercetare și practica clinică în cancerul pulmonar.

Acest lucru va duce la stabilirea instrumentelor tehnice realiste și de încredere pentru investigații în diagnosticul de rutină și în cercetarea în domeniul cancerului pulmonar. Mai mult, acest lucru va conduce la obținerea unei echipe multidisciplinare instruite, capabile să lucreze cu acest instrument de diagnosticare și să continue cu direcțiile de cercetare pe termen mediu și lung.

Rezultate așteptate

Acest proiect va îmbunătăți serviciile de sănătate prin utilizarea rezultatelor cercetării, dezvoltarea unei rețele de cercetare conectate la sistemul educațional și aplicații clinice, implicarea tehnologiilor de sănătate și a industriilor farmaceutice.

Acesta va interconecta sinergic resursele infrastructurii regionale pentru cercetare și îngrijirea cancerului pulmonar prin conectarea entităților disparate într-o rețea transfrontalieră multidisciplinară încorporată în comunitate.

Noile locuri de muncă vor fi create direct prin activitățile proiectate și, indirect, prin dezvoltarea unui nucleu de formare.

Prin urmare, rezultatele așteptate din urma derulării proiectului sunt:

 • Personal medical instruit,
 • Rețea de cercetare creată,
 • Plan de acțiune de cercetare strategică,
 • Sistem de management al calității proiectat și operațional,
 • Linii directoare pentru diagnosticare și testare ulterioară utilizând biopsie lichidă,
 • Baza de date a pacienților dezvoltată si disponibilă.

Astfel, se creează premisele cercetării și îngrijirilor medicale eficiente din punct de vedere al costurilor. Odată implementat, proiectul poate dezvolta economia prin promovarea:

 • 1. Intervenții de sănătate eficiente din punct de vedere al costurilor care vizează pacienții oncologici
 • 2. Expertiza profesioniștilor din domeniul sănătății și cercetării
 • 3. Creșterea competitivității institutionale prin achiziționarea și implementarea unui sistem de management al calității pentru îngrijirea cancerului pulmonar
grup-tinta-proiect-lungnex

Grupuri țintă

1. Specialiștilor de laborator din laboratorul de patologie și laboratorul de biologie moleculară

2. Profesioniștilor din domeniul sănătății specializați în domeniul cancerului pulmonar

3. Cercetători (inclusiv doctoranzi/postdoctorali) în științe medicale și sănătate publică

Află mai multe despre proiectul LUNGNEX